2017-09-23, Lidingöloppet Veteran och Junior 2017

TCS  Lidingöloppet Junior och Veteran
15 km

M50 (åldersklass män från 50 år)
M22 (åldersklass män 22 år eller yngre)

10 km
M60 / M70 (män olika åldersklasser)
K50 / K60 / K70 (kvinnor olika åldersklasser)
F17/F19/K22 (flickor olika åldersklasser)
P17/P19 (pojkar olika åldersklasser)

4 km
M80 / K80 (män/kvinnor olika åldersklass)

Laganmälan är avsedd för företag som vill anmäla en större grupp samt för föreningar som vill deltaga i lagtävling.Har du kampanjkod för detta lopp, mata in den här:  
Använd inte pilarna i din webbläsare för att backa under en anmälan. Använd gränssnittets navigeringsknappar istället.