2019-09-28, TCS Lidingöloppet Veteran och Junior 2019

15 km
M50 (åldersklass män från 50 år)
M22 (åldersklass män 22 år eller yngre)

10 km
M60 / M70 (män olika åldersklasser)
K50 / K60 / K70 (kvinnor olika åldersklasser)
F17/F19/K22 (flickor olika åldersklasser)
P17/P19 (pojkar olika åldersklasser)

4 km
M80 / K80 (män/kvinnor olika åldersklass)

 

Har du kampanjkod för detta lopp, mata in den här:  

Använd inte pilarna i din webbläsare för att backa under en anmälan. Använd gränssnittets navigeringsknappar istället.