Anmälan online är stängd. Efteranmälan på plats den 10/8 11:00-12:15 kostar:

21km: 450 kr
11,7km: 400 kr

 Använd inte pilarna i din webbläsare för att backa under en anmälan. Använd gränssnittets navigeringsknappar istället.